Prawo

Ministerstwo Finansów przyznaje, że luka prawna pozwala na taką interpretację przepisów skarbowych. Warunkiem jest zarejestrowanie umowy w urzędzie skarbowym najpóźniej miesiąc po wejściu w życie ustawy zmieniającej zasady odliczania VAT od samochodów.

Tak jak przewidywaliśmy od dłuższego już czasu, terminem wprowadzenia ograniczeń w odliczeniach VAT od zakupu i leasingu pojazdów z kratką będzie 1 stycznia 2011 roku.
Tak wynika z opublikowanych właśnie przez Ministerstwo Finansów założeń do projektu zmiany ustawy o VAT.

Komisja Europejska udzieliła polskiemu rządowi zgody na zniesienie pełnego odliczenia VAT od zakupu, a także leasingu samochodów osobowych z tzw. kratką!

W napięciu oczekiwaliśmy na rozpatrzenie skargi kasacyjnej do wyroku WSA w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 147/09), który to wyrok, w konsekwencji orzeczenia ETS ws. Magoora, dawał podatnikowi możliwość odliczenia pełnego VAT od zakupu, leasingu (także zakupu paliw) również samochodów osobowych (nie tylko z kratką). Tymczasem mamy już przedsmak tego jak sprawa zostanie rozstrzygnięta…