Leasing

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku (sygn. II FSK 1733/08) z dnia 23 marca przesądził ostatecznie, że opłata wstępna w leasingu powinna być jednorazowo zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.
Przypomnijmy, że praktyka jednorazowego zaliczania czynszu inicjalnego do kosztów była dla wszystkich przedsiębiorców oczywistością i postępował tak każdy od wielu lat.